Retour, Terugbetaling en Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

Retour, Terugbetaling en Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

U hebt recht op een volledige terugbetaling (inclusief btw en andere taksen maar exclusief verzendkosten) als u uw aankoop retourneert zonder opgaaf van reden binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag van levering van het Product. De terugbetaling is alleen van toepassing voor Producten die worden geretourneerd. Uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte goederen blijven behouden na deze periode van veertien (14) dagen.

U moet het Product/de Producten die u op de eSTORE hebt gekocht naar ICE retourneren binnen veertien (14) dagen nadat u uw  online-retourformulier hebt ingediend.

ICE zal dezelfde betaalmethoden gebruiken als degenen die u hebt gebruikt voor de initiële transactie. In ieder geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Om uw bestelling terug te sturen of te annuleren, moet u de Klantendienst van ICE  op de hoogte stellen via het online retourformulier . Dit formulier is toegankelijk via de link in de bevestigingsemail of door uw trackingnummer in te voeren op de pagina voor het opvolgen van uw bestellingen. Zodra uw trackingnummer  gevalideerd is, kiest u "Dit pakket retourneren"  en het online formulier invullen. De knop 'Dit pakket retourneren' is slechts geldig gedurende  14 dagen na ontvangst van uw pakket . Alle bestellingen moeten geretourneerd worden  volgens  de retourprocedure die  beschreven  is op dit retourformulier.

ICE neemt de standaard terugzendkosten op zich op voorwaarde van :

  • U kiest voor een standaard terugzending ( afgegeven in een verzamelpunt)
  • U volgt nauwkeurig de terugzending procedure
  • De artikelen worden teruggezonden binnen de 14 dagen na levering

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, zult u de directe kosten dragen die verband houden met de terugkeer van het (de) product(en). U bent mogelijk aansprakelijk als de waarde van de geretourneerde goederen afneemt als gevolg van het terugzenden.

Als u de Producten niet samen met een aankoopbewijs (factuur, bewijs van betaling, bankafschrift of een ander) terugstuurt, behoudt ICE zich het recht voor om een terugbetaling te weigeren. Als u Producten terugstuurt in een gebruikte of beschadigde toestand, dan behoudt ICE zich het recht voor om van de aan u verschuldigde terugbetaling (of op een andere manier van u proberen terug te vorderen) een bedrag af te trekken dat gelijk is aan de waardevermindering van de Producten, die mogelijk 100 % van de aankoopprijs bedraagt.

Uw terugbetaling kan worden achtergehouden tot veertien (14) dagen na ontvangst door ICE van de geretourneerde Producten of het bewijs dat u de Producten naar ICE hebt teruggestuurd, naargelang wat het eerst toekomt. Houd er rekening mee dat uw bank er langer kan over doen om de terugbetaling te verwerken.

Als u een pakket hebt gekocht en dit wil retourneren voor terugbetaling, dan moet het volledige pakket worden teruggestuurd. Als de Producten werden gekocht met een speciale aanbieding die verschillende Producten bevatte (bv. 'drie horloges kopen, maar alleen de twee duurste betalen'), dan moeten alle Producten in die speciale aanbieding worden teruggestuurd om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling.

Volgens art. VI.47 tot VI.53 WER, voor elke overeenkomst op afstand, tenzij bijzondere omstandigheden, beschikt u over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen: download het formulier hier.