Digitale handleiding

Digitale handleiding

Instructies

(1) Dag van de week (2) Uur (3) Seconden (4) Minuten (5) Alarm AAN (indien zichtbaar) / UIT (indien nied zichtbaar)

(A) Reset (B) Modus (C) Verlichting (D) Start / Stop

Algemene Functies

 1. VERLICHTING INSCHAKELEN: druk op C om het display ongeveer 3 seconden te laten oplichten
 2. DATUM WEERGEVEN: ingedrukt houden D
 3. ALARMTIJD WEERGEVEN: ingedrukt houden A
 4. ALARM AAN/UIT: druk tegelijk op A en D om het alarm aan of uit te zetten
 5. UURSIGNAAL AAN/UIT: druk tegelijk op A en B om het alarm aan of uit te zetten

Opgelet

 1. Probeer de behuizing nooit te openen of de achterkant te verwijderen.
 2. Gebruik de knoppen niet onderwater.
 3. Laat het horloge onmiddellijk nakijken door de verkoper indien er vocht in komt. De metalen onderdelen van het horloge kunnen anders gaan roesten.
 4. Het horloge is ontworpen voor normaal gebruik. Laat het niet vallen en gebruik het op een verantwoorde manier.
 5. Stel het horloge niet bloot aan extreme temperaturen.
 6. Veeg het horloge enkel af met een droge, zachte doek. Vermijd direct contact met chemische materialen die de plastic onderdelen van het horloge kunnen beschadigen.
 7. Draag het horloge niet in een elektromagnetische, statische omgeving.

Stopwatch

Rondetijd

 1. Druk één keer op B om de ‘stopwatchmodus’ te openen (de datum knippert)
 2. Druk op D om de stopwatch te starten
 3. Druk opnieuw op D om de stopwatch te stoppen
 4. Druk op A om de stopwatch te resetten
 5. Druk op B om terug te gaan naar het tijdsscherm

Tussentijd

 1. Druk één keer op B om de ‘stopwatchmodus’ te openen (de datum knippert)
 2. Druk op D om de stopwatch te starten
 3. Druk op A om de tussentijd weer te geven, de stopwatch blijft op de achtergrond de tijd verder registreren
 4. Druk op A om de tussentijd te verwijderen en verder te gaan met de tijdsmeting
  Herhaal stap 3 en 4 om meerdere tussentijden te meten
 5. Druk op D om de stopwatch te stoppen
 6. Druk op B om terug te gaan naar het tijdsscherm

Tijd

Alarmtijd instellen

 1. Druk twee keer op B om de ‘alarmmodus’ te openen (het uur knippert)
 2. Druk op D om het uur te verhogen en houd ingedrukt om snel te verhogen
 3. Druk op A om de minuten te selecteren
 4. Druk op D om de minuten te verhogen en houd ingedrukt om snel te verhogen
 5. Druk op B om terug te gaan naar het tijdsscherm

SNOOZE:

 • Het alarm gaat elke dag op de ingestelde tijd gedurende 60 seconden af
 • Druk op D om het alarm te onderbreken, het alarm hervat na 5 minuten
 • Druk op A om het te stoppen

Tijd instellen

 1. Druk drie keer op B om de ‘tijdinstellingsmodus’ te openen (de seconden knipperen)
 2. Druk op D om de seconden te resetten
 3. Druk A om naar de volgende selectie te gaan
 4. Druk op D om het getal te verhogen, houd ingedrukt om snel te verhogen
 5. Herhaal stap 3 en 4 en hanteer de onderstaande volgorde:
  SECONDEN › MINUTEN › UUR › DATUM › MAAND › DAG VAN DE WEEK
 6. Druk op B om terug te gaan naar het tijdsscherm

Het formaat 12/24U kan tijdens het instellen van het uur geselecteerd worden