LOKALE GARANTIE VAN 2 JAAR

LOKALE GARANTIE VAN 2 JAAR

Ieder horloge van Ice-Watch wordt gedekt door een LOKALE GARANTIE VAN 2 JAAR tegen materiaal- en productiefouten. Deze garantie dekt alle onderdelen, met uitzondering van de batterij en het bandje. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het bezit of het gebruik van het horloge. Gelieve ons het horloge terug te sturen als het door een materiaal- of productiefout niet werkt. Gelieve bij uw horloge de ingevulde garantiecoupon (met de stempel van de winkel) en het aankoopbewijs te voegen en duidelijk de aard van de fout te vermelden. Deze beperkte garantie is nietig indien de fout het gevolg is van verkeerd of ongepast gebruik van het horloge.