Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

April 2021

Deze website op de URL ice-watch.com ('de eSTORE') is de eigendom van ICE SA nv, een bedrijf dat in België is geregistreerd onder het Belgische bedrijfsregisternummer: 0445.215.746; Btw BE 0445.215.746, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Place Mc Auliffe 34, 6600 Bastenaken, België, info@ice-watch.com ('ICE'). Producten die u koopt via de eStore, worden verkocht door ICE.

ICE hecht veel belang aan het beschermen van de privacy van de gebruiker. Raadpleeg het privacybeleid van ICE voor meer informatie over hoe ICE persoonsgegevens van de gebruikers van de eSTORE verzamelt en gebruikt.

Elke bestelling van (een) product(en) via de eSTORE van ICE wordt geregeld door de volgende algemene verkoopvoorwaarden (de 'Algemene verkoopvoorwaarden'), het beleid inzake het gebruik van cookies en privacy en de gebruiksvoorwaarden van de eStore. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u Producten van de eSTORE bestelt. Houd er rekening mee dat u in elk geval deze voorwaarden actief zult moeten naleven en akkoord moet gaan eraan gebonden te zijn voordat u een Product bestelt.

De aanbiedingen op de eSTORE zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten.

 

1. Over de algemene verkoopvoorwaarden

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen via de eSTORE voor Producten die op deze website verkrijgbaar zijn.

Over uw bestelling op de eSTORE zal ICE elektronisch met u communiceren via e-mail. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch worden verzonden, aan alle wettelijke eisen voldoen van schriftelijke mededelingen.

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen aan de algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen geplaatst op of na de geldigheidsdatum die in deze algemene verkoopvoorwaarden of elders op de eSTORE vermeld staat. U wordt geadviseerd om deze pagina geregeld te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, omdat deze bindend zijn voor u.

ALVORENS EEN BESTELLING TE PLAATSEN, MOET U DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LEZEN EN AKKOORD GAAN ERAAN GEBONDEN TE ZIJN. BIJ IEDERE BESTELLING OP DE eSTORE WORDT U VERZOCHT TE BEVESTIGEN AKKOORD TE GAAN MET DE HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DIE GELDEN OP DE DATUM VAN UW BESTELLING. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN WORDEN GERAADPLEEGD VOOR EN OP HET MOMENT DAT U WORDT VERZOCHT TE BEVESTIGEN ERMEE AKKOORD TE GAAN. OM AAN TE GEVEN DAT U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MOET U HET VAKJE AANVINKEN "IK HEB DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE eSTORE, HET COOKIEBELEID GELEZEN, BEGREPEN EN GEACCEPTEERD".

WE VESTIGEN UW AANDACHT IN HET BIJZONDER OP DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 14 (AANSPRAKELIJKHEID).

ALS U NIET AKKOORD KUNT GAAN MET DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN, DAN KUNT U HELAAS OOK GEEN PRODUCTEN BESTELLEN DIE OP DE eSTORE WORDEN AANGEBODEN.

 

2. Uw account

 

Als u een account aanmaakt (persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord) op de eSTORE, dan bent u (i) verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw wachtwoord, en (ii) het ermee eens om de verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten en voor iedere bestelling die met uw account gebeuren, tenzij deze activiteiten of aankopen werden verricht door een derde die onrechtmatig toegang heeft verkregen tot uw account op een andere manier dan door uw nalatigheid of onvoorzichtigheid.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u denkt dat iemand uw wachtwoord heeft achterhaald of als uw wachtwoord onrechtmatig wordt gebruikt of dreigt te worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens. U moet ons ook informeren van eventuele wijzigingen van de gegevens die u ons hebt verstrekt. U hebt toegang tot veel van de gegevens die u ons hebt verstrekt en kunt deze te allen tijde bijwerken, met inbegrip van uw accountinstellingen, in het private deel van de website 'Mijn account'.

Zodra u een account hebt aangemaakt, kunt u:

 • uw persoonsgegevens wijzigen;
 • uw leveringen en uw bestelgeschiedenis bekijken;
 • return Producten;
 • uw leverings- en factuuradressen toevoegen of bewerken voor toekomstige bestellingen.

ICE behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, account(s) te beëindigen of content/informatie/gegevens te verwijderen of te bewerken als u de geldende wetten, deze algemene verkoopvoorwaarden of enige andere toepasselijke voorwaarden of beleidsregels schendt.

 

3. Bestelprocedure en contractvorming

 

Om Producten op de eSTORE te kunnen kopen moet u:

 • het bestelproces voltooien, inclusief het aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake het gebruik van cookies en het beleid inzake privacy;
 • uw titel, voornaam, naam en adres, taal, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, aankoopgeschiedenis en andere vereiste informatie verstrekken of u aanmelden via uw klantenaccount;
 • een geldig afleveradres verstrekken in een van de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal (Houd er rekening mee dat ICE bepaalde adressen niet kan leveren, met inbegrip van maar niet beperkt tot postbussen/ CEDEX-adressen, overzeese adressen van het leger, bepaalde hotels, hostels of gevangenissen, de Kanaaleilanden, het eiland Man, de Scilly-eilanden en het eiland Wight en postbussen van de Britse troepen);
 • meer dan achttien (18) jaar oud zijn en wettelijk bekwaam zijn om bindende contracten aan te gaan; en
 • indien van toepassing, de eigenaar of de gemachtigde houder van een geldige debetkaart/creditcard zijn om de Producten te kopen als u met een debetkaart/creditcard betaalt.

U kunt een bestelling plaatsen door op de knop 'TOEVOEGEN AAN WINKELWAGENTJE' te klikken en verder te gaan met het orderbevestigingsproces.

Het is raadzaam om uw bestelling(en) zorgvuldig na te kijken door te klikken op 'Mijn winkelwagentje' in het menu rechts bovenaan waar foto's van het Product/de Producten, de kleur en maat, de gekozen hoeveelheid, de munteenheid en het subtotaal van de selectie worden weergegeven. Lees en accepteer de algemene verkoopvoorwaarden, controleer de informatie die u hebt verstrekt en corrigeer eventuele foute gegevens voordat u uw bestelling(en) bevestigt.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de kleur en het ontwerp van de Producten die op de foto's op de eSTORE worden weergegeven, overeenstemmen met de kleur en het ontwerp van de originele Producten, kunnen er variaties optreden, met name als gevolg van een beperkte kleurweergave op uw computerscherm. Bijgevolg kan ICE  niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of substantiële onjuistheden op de foto's of grafische voorstellingen van de Producten die op de eSTORE worden aangeboden. Mocht u vragen hebben over de Producten, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de genoemde Producten in uw bestelling (met uitzondering van doorsteeklussen die gratis zijn in zoverre de bestelling niet onredelijk is) te kopen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Iedere bestelling van een Product wordt beschouwd als een aparte aankoop. Alle bestellingen moeten door ICE worden goedgekeurd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een bestelling om legitieme redenen niet te accepteren (met inbegrip maar niet beperkt tot bestellingen waarbij wordt vermoed dat het om fraude gaat).

 

4. Orderverwerking en contractvorming

 

Zodra u de informatie van uw bestelling(en) op de eSTORE hebt ingediend en bevestigd, zal ICE een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven om de ontvangst van uw bestelling(en) te bevestigen ('e-mail met ontvangstbevestiging'). Hierin vindt u de gegevens van de bestelde Producten, het totale bedrag van de bestelling en informatie over de verzendkosten en.  Deze e-mail is geen aanvaarding van uw bestelling(en), alleen een bevestiging dat ICE uw bestelling(en) heeft ontvangen.

Bij deze e-mail met ontvangstbevestiging is er een link naar de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden bijgevoegd. Het is raadzaam om een kopie hiervan te bewaren en/of af te drukken, samen met de e-mail met de ontvangstbevestiging[EB1] . Er zal geen e-mail met een bevestiging van bestelling worden verstuurd indien u doorsteeklussen bestelt.

ICE kan naar eigen goeddunken beslissen om een bestelling niet te aanvaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot abnormale bestellingen, een bestelling van een klant met wie ICE een geschil heeft over een eerdere bestelling en bestellingen waarvan ICE vermoedt dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst.

Er zal een contract voor de verkoop van Producten worden gevormd tussen u en ICE wanneer ICE u e-mailt dat de Producten werden verzonden ('e-mail met bevestiging van verzending'). Er zal geen e-mail met een bevestiging van verzending worden verstuurd indien u doorsteeklussen bestelt.

ICE behoudt zich het recht voor om de Producten die op de eSTORE worden aangeboden, op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het contract voor de verkoop van Producten heeft alleen betrekking op de Producten waarvan ICE de verzending heeft bevestigd per e-mail.

Als u uw bestelling wilt retourneren nadat u de e-mail met bevestiging van verzending hebt ontvangen, lees dan het deel over “Retour en terugbetaling” hieronder.

U gaat ermee akkoord dat de gegevens die op de eSTORE worden geregistreerd, het bewijs vormen van alle transacties tussen ICE en zijn klanten. In het geval van een geschil tussen ICE en een van zijn klanten over een transactie op de website, vormen de gegevens die door ICE zijn geregistreerd als onweerlegbaar bewijs van de inhoud van de transactie.

 

5. Prijs, verwerking, verzending en kosten

 

De prijs die voor een Product wordt aangerekend, is de prijs (inclusief btw of overige belastingen, in de munteenheid van het land dat u hebt geselecteerd) die van toepassing is op het moment dat u uw bestelling plaatst. Dit bedrag vindt u ook terug in de e-mail met bevestiging van ontvangst. Alle bestellingen moeten, indien van toepassing, onmiddellijk op het moment van de bestelling worden betaald in de toepasselijke munteenheid.

ICE behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten die op de website worden aangeboden, op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

In het geval van een foutieve prijsstelling, op de eSTORE of in de e-mail met ontvangstbevestiging of anderszins, gaat u ermee akkoord dat ICE het recht heeft om een dergelijke fout te corrigeren en de juiste prijs aan te rekenen of de bestelling te annuleren. Als de werkelijke prijs meer bedraagt dan het bedrag op uw orderbevestiging, dan zal ICE u informeren over de juiste prijs voordat uw bestelling wordt verwerkt. Het enige verhaal dat u hebt in het geval van een dergelijke fout is het annuleren van uw bestelling. Als de juiste prijs van een Product lager is dan onze opgegeven prijs, dan zal ICE het lagere bedrag in rekening brengen en u de Producten opsturen.

U gaat ermee akkoord dat, zelfs nadat ICE u een e-mail met bevestiging van verzending heeft gestuurd, ICE niet verplicht is om u een Product te leveren voor een onjuiste (lagere) prijs en uw bestelling mag annuleren als de foutieve prijsstelling voor de hand ligt en redelijkerwijs door u kon worden begrepen als een foute prijs.

De prijzen van de Producten bevatten geen kosten voor verzending en verwerking. Deze prijzen vindt u in de e-mail met ontvangstbevestiging en kunnen worden bekeken op de bevestigingspagina voordat u uw bestelling bevestigt en in de e-mail met de orderbevestiging. De verzendkosten worden berekend op basis van de plaats van levering die u kiest bij het afrekenen.

Prijzen van Producten en kosten voor verzending en verwerking kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar deze wijzigingen zullen normaal gezien niet van invloed zijn op bestellingen waarvoor we al een e-mail met bevestiging van verzending hebben verzonden (behalve in het geval van een voor de hand liggende foutieve prijsstelling zoals hierboven beschreven).

De verwerkings- en verzendingskosten van doorsteeklussen zullen niet gefactureerd worden. 

6. Betaling

 

De betaling gebeurt via een van de betaalmethoden die u tijdens het orderbevestigingsproces hebt geselecteerd. Tijdens het bestelproces kunt u kiezen uit een aantal toegestane creditcard- en debetkaarttypes. In het geval ICE de toestemming voor de volledige betaling van uw bestelling niet ontvangt, behoudt ICE zich het recht voor om uw bestelling te weigeren.

De waarde van uw aanko(o)p(en) zal worden betaald met de toepasselijke kaart afhankelijk van de betaalmethode die u gebruikt.

Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

U bent verantwoordelijk voor de risico's (in het bijzonder met betrekking tot verlies, diefstal of schade) ten aanzien van de geleverde Producten vanaf het moment dat ze worden geleverd op het adres dat in uw bestelling is vermeld.

 

7. Levering

 

De levering kan alleen plaatsvinden in de landen en op de beschikbare adressen zoals gedefinieerd in artikel 3 'Bestelprocedure' van de algemene verkoopvoorwaarden.

Wanneer uw bestelling is aanvaard, moet u vanaf de ontvangst van de e-mail met de ontvangstbevestiging normaal gezien twee à vijf (2-5) werkdagen rekenen voor een standaardlevering op voorwaarde dat uw betaling wordt ontvangen voor 14 u. (GMT+1).  Dit zijn geen gegarandeerde levertijden waarop u als zodanig niet mag betrouwen. Na de aanvaarding van uw bestelling zal de levering in elk geval plaatsvinden binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de e-mail met de ontvangstbevestiging op voorwaarde dat de betaling is ontvangen. Een uitblijvende levering, laattijdige levering, onbeschikbaarheid of vertraging in de beschikbaarheid van uw Producten moet zo snel mogelijk aan uw klantenservice worden gemeld. Claims die ons toekomen meer dan dertig (30) kalenderdagen na de datum van de e-mail met de ontvangstbevestiging zullen niet worden behandeld.

De doorsteeklussen worden ten laatste binnen drie (3) weken na bestelling verzonden.

ICE behoudt zich het recht voor om een koerier te vervangen door een andere die evenveel of minder kost om uw bestelling te leveren.

Elke levering wordt voorafgegaan door de verzending van uw factuur per e-mail, uitgezonderd doorsteeklussen.

Als ICE uw bestelling niet kan leveren binnen de periode die in de e-mail met de ontvangstbevestiging is gespecificeerd, dan zal ICE contact met u opnemen en mag u uw bestelling annuleren. In dat geval zal ICE u volledig terugbetalen.

Als u de levering onredelijkerwijs uitstelt of de ontvangst van de levering vertraagt nadat ICE u op de hoogte heeft gesteld van een onsuccesvolle poging tot levering van de bestelde Product(en), of als u ICE een onjuist afleveradres hebt verstrekt waardoor de levering niet kon plaatsvinden, dan zal het pakket naar ICE worden geretourneerd.

Op het moment van de levering moet u controleren of de Producten conform zijn. In het geval van eventuele afwijkingen (bv. geopend pakket, beschadigde goederen, enz.) moet u enig voorbehoud met de hand noteren, indien mogelijk op het afleveringsbewijs, dit ondertekenen en het probleem onmiddellijk melden aan de klantenservice via e-mail of per online-contactformulier voor bijstand. Hetzelfde geldt als de Producten die u hebt ontvangen niet overeenstemmen met de Producten die u hebt besteld, of als uw levering onvolledig is.

 

8. Gebeurtenissen buiten de controle van ICE

 

ICE is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming in de nakoming als de vertraging of de tekortkoming wordt veroorzaakt door een daad, gebeurtenis, tekortkoming, verzuim, ongeval of omstandigheid buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog;
 • stakingen of versperringen (of andere vakbondsacties);
 • nationale of lokale noodtoestanden,
 • falen van transportfaciliteiten, uitval van stroom of nutsvoorzieningen, aardbeving, brand, explosie, storm, overstroming, bodemverzakking, epidemie of andere natuurramp.
 • onmogelijkheid van het gebruik van de spoorwegen, de scheepvaart, de luchtvaart, wegtransport of andere middelen van openbaar of eigen vervoer.
 • de wetten, besluiten, regelgevingen, voorschriften of beperkingen van een overheid
 • extreme weersomstandigheden (zware sneeuwval, orkaan, enz.).

De prestatie van ICE wordt geacht te zijn opgeschort zolang de bovenstaande gebeurtenissen blijven bestaan.

 

9. Productbeschikbaarheid

 

U zult geen Producten kunnen bestellen die niet op voorraad zijn.

Mocht het Product toch niet op voorraad zijn, dan zal het contract tussen u en ICE niet worden gesloten met betrekking tot dat Product en zal het betreffende Product niet worden opgenomen in de e-mail met de bevestiging van verzending. Vervolgens zult u de keuze krijgen om (een) alternatief/alternatieve Product(en) van de website te bestellen.

 

10. Compatibiliteit, Productinformatie

 

Let er bij het plaatsen van uw bestelling op dat de Producten die u koopt compatibel zijn voor het beoogde gebruik, onder meer ten aanzien van de waterbestendigheid. Gebruik de eSTORE als uw laatste referentiepunt bij het controleren van de compatibiliteit. Bij een verschil tussen de inhoud op de eSTORE en die van een andere website (of een andere informatiebron) wordt de Productinformatie zoals weergegeven op de eSTORE op het moment van uw aankoop als geldig beschouwd.

Als de Producten die u hebt ontvangen niet overeenstemmen met de Producten die u hebt besteld, of als uw levering onvolledig is of beschadigd is tijdens het transport, neem dan onverwijld contact op met de klantenservice van ICE via e-mail of een online-contactformulier voor bijstand.

 

11. Titel van eigendom op Producten

 

ICE behoudt de volledige wettelijke titel en eigendom van Producten totdat ICE alle verschuldigde bedragen voor de bestelde Producten volledig heeft ontvangen, uitgezonderd doorsteeklussen. Titel van eigendom op Producten en het bijbehorende risico wordt bij aflevering aan u overgedragen.

 

12. Retour, Terugbetaling en Herroepingsrecht bij aankoop op afstand

 

Als u niet helemaal tevreden bent met het (de) bestelde product(en), heeft u recht op volledige terugbetaling (inclusief btw en andere belastingen, maar exclusief verzendingskosten) als u uw bestelling om welke reden dan ook retourneert binnen de veertien (14) dagen vanaf de leverdatum van het (de) product(en). De terugbetaling geldt alleen voor het (de) geretourneerde product(en). Uw rechten als gevolg van een defect product blijven ook na de periode van veertien (14) dagen gelden.

Volg de instructies op het online retourformulier en vul alle nodige velden in om het (de) bestelde product(en) te retourneren.

ICE neemt de kosten voor de standaard retourzending op zich op voorwaarde dat:

 • u de retourprocedure volgt (via het online retourformulier);
 • u kiest voor een standaard retourzending (ingeleverd bij een afgiftelocatie);
 • de artikelen binnen de 14 dagen vanaf de leverdatum worden geretourneerd.

In ieder geval moet u het (de) in de eSTORE gekochte product(en) retourneren naar ICE binnen de veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u het online retourformulier heeft ingevuld.

Voor de terugbetaling zal ICE dezelfde betaalmethode gebruiken die bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt. Een dergelijke terugbetaling kost u niets.

Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, zijn de rechtstreekse kosten voor de retour van het (de) product(en) voor uw rekening. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld als de waarde van het (de) geretourneerde product(en) daalt als gevolg van de retour.

Als u de producten niet retourneert met een geldig aankoopbewijs (factuur, bankafschrift, betaalbewijs of dergelijke), behoudt ICE zich het recht voor om terugbetaling te weigeren. Als u producten retourneert die gebruikt of beschadigd zijn, behoudt ICE zich het recht voor om een bedrag gelijk aan de waardevermindering van de producten, tot 100% van de aankoopprijs, af te trekken van de terugbetaling (of omgekeerd van u te vorderen).

Uw terugbetaling kan worden ingehouden tot veertien (14) dagen nadat ICE de geretourneerde producten heeft ontvangen of, als dat korter is, het bewijs dat u ze aan ICE heeft geretourneerd. Houd er rekening mee dat uw bank er langer over kan doen om u terug te betalen.

Als u een groep van producten heeft aangekocht en die wilt retourneren voor een terugbetaling, moet de volledige set worden geretourneerd. Als de gekochte producten deel uitmaken van een speciale aanbieding die meerdere producten omvat (bv. ‘3 horloges kopen, 2 betalen’), moet u alle producten retourneren om aanspraak te maken op een volledige terugbetaling.

Volgens art. VI.47 tot VI.53 WER beschikt u voor elke overeenkomst op afstand, behalve in bepaalde specifieke situaties, over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen: download het formulier hier.

 

13. Garantie

 

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN. ZIJ WORDT AANGEBODEN ALS EEN AANVULLEND VOORDEEL BIJ UW WETTELIJKE RECHTEN. U HEBT OOK NOG ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE KUNNEN VARIËREN VAN LAND TOT LAND.

Niets in de algemene verkoopvoorwaarden zal uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen als consument vervangen of verminderen.

ICE zal u een Product leveren dat overeenstemt met de verkoopovereenkomst en dat geen defecten vertoont op het moment van de levering van het Product. Het Product zal dus geschikt zijn voor het normaal beoogde gebruik van een vergelijkbaar Product en zal de kenmerken bezitten die werden gespecificeerd op het moment van de verkoop gedurende twee (2) jaar vanaf de originele leveringsdatum van het Product.

Dit betekent dat u gratis een reparatie of vervanging (afhankelijk van onder andere de mogelijkheid om het Product te repareren) kunt aanvragen als het Product defect blijkt te zijn. ICE zal uw Product repareren of vervangen door een Product met dezelfde of vergelijkbare kenmerken, behalve zoals hieronder uiteengezet. ICE mag uw Product onder deze garantie vervangen, ongeacht of een reparatie van het originele Product al dan niet mogelijk is. Als ICE ervoor kiest om uw Product te repareren, dan mag dit gebeuren met nieuwe of gereviseerde onderdelen.

Als het Product niet kan worden vervangen binnen een redelijke termijn, dan kunt u terugbetaling of een korting vragen. Terugbetalingen, indien deze worden toegestaan, gebeuren doorgaans volgens dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om uw aankoop te betalen.

Bewaar uw orderbevestiging/factuur of geef deze aan de persoon aan wie u het Product schenkt. Het originele aankoopbewijs is immers de garantie.

Deze garantie dekt geen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik (stoten, deuken, pletten, enz.). Reparaties (of poging tot reparatie) van Producten die niet door ICE zijn uitgevoerd, maken deze garantie ongeldig, ongeacht of er al dan niet schade is veroorzaakt door een dergelijke reparatie of poging tot reparatie.

Als uw Product wordt gerepareerd of vervangen door ICE onder deze garantie, dan profiteert het nieuwe item van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van het Product). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw Product wordt gerepareerd of vervangen.

 

14. Aansprakelijkheid

 

ICE garandeert u dat elk Product dat via de eSTORE wordt gekocht, van goede kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor een dergelijk Product normaal gezien wordt gekocht.

Het is niet de verantwoordelijk van ICE om ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

ICE is niet verantwoordelijk voor (i) verliezen die niet werden veroorzaakt door een schending van zijn kant, of (ii) bedrijfsschade (met inbegrip van verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven), of (iii) indirecte schade of gevolgschade die ontstaat als neveneffect van uw hoofdverlies of -schade en die niet was te voorzien door u en door ICE op het moment dat het contract voor de verkoop van de Producten werd gevormd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van verwachte besparingen, en (iv) een claim door een derde partij.

Deze algemene verkoopvoorwaarden bevatten de volledige verplichtingen en aansprakelijkheden van ICE in verband met de verkoop van Producten via de eSTORE. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn er geen andere garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor ICE dan degenen die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uiteengezet.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ICE BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK WERD BETAALD VOOR DE AANKOOP VAN DE BETREFFENDE PRODUCTEN OP DE eSTORE. Dit omvat niet of beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van ICE voor alle zaken waarvoor het illegaal zou zijn voor ICE om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.

 

15. Scheidbaarheid

 

Als een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling scheidbaar van deze algemene verkoopvoorwaarden worden geacht en worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

 

16. Contactgegevens

 

Bij de klantenservice van ICE kunt u terecht met al uw vragen of klachten met betrekking tot bestellingen op de eSTORE. U kunt contact opnemen met ICE hetzij via e-mail hetzij per online-contactformulier.

klantenservice@orders.ice-watch.com

De klantenservice van ICE is gesloten op de volgende feestdagen:

 • 25 december
 • 1 januari
 • Paasmaandag
 • 1 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Pinkstermaandag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 november
 • 11 november

 

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bindend voor u en ICE en voor eenieder aan wie ICE zijn rechten zou overdragen.

U mag een contract met ICE niet overdragen, toewijzen, iemand ermee belasten of u er anderszins van ontdoen, of van de rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

ICE mag een contract met u overdragen, toewijzen, iemand ermee belasten, uitbesteden of zich er anderszins van ontdoen, of van de rechten of verplichtingen van ICE die eruit voortvloeien, op elk gewenst moment tijdens de looptijd van het contract.

 

18. Verklaring van afstand

 

Als ICE op een gegeven moment nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van uw verplichtingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden of als ICE nalaat om gebruik te maken van zijn rechten of rechtsmiddelen waarop het bedrijf recht heeft op grond van deze verkoopvoorwaarden, dan is dit geen verklaring van afstand van deze rechten of rechtsmiddelen en wordt u niet vrijgesteld van de naleving van deze verplichtingen.

 

19. Gebruik van de eSTORE – sociale netwerken

 

U mag de eSTORE niet gebruiken: (i) op een wijze die de eSTORE kan onderbreken, beschadigen of aantasten, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een andere onrechtmatige daad, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken, of (iv) om bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of logische bommen te introduceren dan wel ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken; waarbij wordt gepoogd ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website; waarbij onze Website wordt aangevallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval.

Als u inhoud post of materiaal indient, en tenzij we het anders aangeven, verleent u: (a) ICE een niet-exclusief, royalty-vrij en volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om dergelijke inhoud wereldwijd in om het even welke media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verdelen en weer te geven; en (b) ICE, zijn onderlicentienemers en cessionarissen het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien ze daarvoor kiezen. Geen morele rechten worden toegekend op grond van deze bepaling.

U stemt ermee in dat de rechten die u hierboven verleent onherroepelijk zijn gedurende de gehele beschermingsperiode van uw intellectuele-eigendomsrechten in verband met dergelijke inhoud en materiaal. Voor zover dit door de wet is toegestaan, gaat u ermee akkoord af te zien van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en evenals van uw recht om bezwaar te maken tegen een aanpassing zonder afwijkende verwerking van dergelijke inhoud. U stemt ermee in om alle verdere stappen te ondernemen die nodig zijn om een van de bovenstaande rechten die u aan ICE hebt verleend, te perfectioneren op ons verzoek, inclusief de uitvoering van akten en documenten.

 

20. Communicatie van uw persooonsgegevens aan Ingenico FS

 

Verder informeren we u hierbij dat in verband met uw bestelling uw persoonsgegevens die met name betrekking hebben op uw identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, telefoonnummer, e-mailadres, bankkaartt en bankrekeningnummers, of op de transacties die u aangaat of de betalingen die u uitvoert, worden verwerkt door Ingenico Financial Solutions SA/NV (“Ingenico FS”) met als doel i) ons in staat te stellen onze overeenkomst na te komen, ii) het controleren op en beheren van fraude (bepalen van het risiconiveau van transacties, detecteren en managen van resulterende waarschuwingen), en iii) het naleven van de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en (iv) het opstellen van marktanalyses/statistieken, het analyseren van transactiegegevens en het verbeteren van de dienstverlening door Ingenico FS.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is een verplichte eis voor deze doeleinden. Zonder deze persoonsgegevens kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd.

We wijzen u erop dat Ingenico FS, statutair gevestigd te Woluwedal 102, 1200 Brussel en met ondernemingsnummer 886.476.763, de verantwoordelijke voor de Processing is voor deze gegevensProcessing.

Ingenico FS geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve in de volgende twee gevallen:

- Indien Ingenico FS de persoonsgegevens moet doorgeven aan zijn gelieerde bedrijven, onderaannemers of andere partijen waarmee Ingenico FS een contractuele relatie heeft en die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Ingenico FS in het kader van i) de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en Ingenico FS, ii) fraudepreventie en -beheer en iii) de nakoming van de wettelijke verplichtingen van Ingenico FS krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De
derden die diensten verrichten voor/ondersteuning bieden aan Ingenico FS met betrekking tot controle op fraude en fraudebeheer kunnen uw persoonsgegevens invoeren in hun eigen specifieke database(s) die zij gebruiken om voor een groot aantal merchants fraudepreventie- en -beheerdiensten te verrichten.

- Indien Ingenico FS wettelijk verplicht is bepaalde informatie of documenten door te geven aan de Nationale Bank van België, de Cel voor Financiële InformatieProcessing (CFI), vergelijkbare Belgische of buitenlandse instanties, of in het algemeen een gerechtelijke of bestuurlijke autoriteit, of een rechtshandhavingsof bestuurlijke autoriteit. Aan deze entiteiten worden alleen persoonsgegevens doorgegeven voor zover dat noodzakelijk of vereist is op grond van de geldende regelgeving.

Persoonsgegevens voor Ingenico

Daarnaast informeren wij u hierbij dat er in verband met uw bestelling sprake is van controle op fraude en fraudebeheersactiviteiten, wat betekent dat uw persoonsgegevens verder zullen worden verwerkt in aanvulling op de Processing van ‘card not present'-betalingen. Ingenico Financial Solutions SA/NV (Ingenico FS) is de verantwoordelijke voor deze aanvullende Processing met als doel het voorkomen en bestrijden van fraude en het bepalen van het risiconiveau en een score.

Elke fraude kan resulteren in de registratie van uw persoonsgegevens in een bestand dat door Ingenico FS wordt beheerd om een overzicht te hebben van fraudegevallen, met name om informatie aan te leveren voor criteria die worden gehanteerd om risico's te beoordelen en voor de gebruikte scoresjablonen. Deze registratie van uw gegevens kan er ook toe leiden dat u een hoger risiconiveau krijgt toegewezen in geval van een latere bestelling bij een merchant die actief is in dezelfde bedrijfstak/sector en die gebruik maakt van de diensten van Ingenico FS. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de merchant uw bestelling weigert.

U hebt het recht uw gegevens te bevragen en te corrigeren. Ook bent u gerechtigd om op grond van een geldige reden bezwaar te maken tegen de Processing van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van dit recht kunt u een brief sturen naar: Ingenico Financial Solutions SA/NV - Juridische afdeling "gegevensbescherming" – Woluwedal 102 – B-1200 Brussel (België), of een e-mail sturen naar: privacy@fs.ingenico.com, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs. U kunt de gegevens die u volgens uw lokale wetgeving niet verplicht bent te verstrekken, verbergen.

 

21. Volledige overeenkomst

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden en elk document dat hierin uitdrukkelijk wordt genoemd, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen ICE en u en vervangen elke eerdere overeenkomst, afspraak of regeling tussen de partijen, mondeling of schriftelijk.

U verklaart dat u bij het aangaan van een contract met ICE u niet hebt laten leiden door een verklaring, verbintenis of belofte van ICE of een derde of dat er niets werd geïmpliceerd uit iets dat tijdens de onderhandelingen tussen U en ICE werd gezegd of geschreven voorafgaand aan een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene verkoopvoorwaarden.

 

22. Toepasselijk recht en jurisdictie

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden en uw bestelling en/of aankoop van Producten van ICE via de eSTORE zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België voor de Belgische rechtbanken.

In overeenstemming met de Verordening EG 593/2008 van 17 juni 2008 zullen deze algemene verkoopvoorwaarden echter geen beletsel vormen voor de naleving door ICE van een bepaling die gunstiger is voor de klant en die volledig door overeenkomst zal worden toegepast op grond van de wet van het land waar de klant woonachtig is.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kunt u, in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000, in het geval van een geschil een claim indienen voor de rechtbanken waar u woonachtig bent of voor de Belgische rechtbanken, en ICE mag een claim indienen voor de rechtbanken waar u woonachtig bent.

U kan ook contact opnemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage