2 jaar lokale garantie

2 jaar lokale garantie

Elk Ice-Watch-horloge heeft 2 JAAR LOKALE GARANTIE tegen materiaal- en fabricagefouten.

Deze garantie dekt alle onderdelen behalve de armband. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het bezit of gebruik van het horloge. Als uw horloge niet meer werkt door een materiaal- of fabricagefout, stuur het dan terug naar ons kantoor. Voeg bij uw horloge het ingevulde garantieformulier (met de stempel van de winkel) en uw aankoopbewijs en leg duidelijk de aard van het defect uit.

Deze beperkte garantie vervalt als wordt vastgesteld dat het defect het gevolg is van misbruik of verkeerd gebruik van het horloge.