FAQ : Garantie

FAQ

Naar waar moet ik mijn horloge verzenden voor reparatie ?

U moet naar een Ice-Watch-dealer gaan om uw horloge bij ons reparatiecentrum af te leveren laten. U kunt een wederverkoper vinden via de winkellocatiepagina. Zodra uw horloge is gedeponeerd, kunt u de reparatie volgen via de informatie die door de winkelier aan u wordt meegedeeld. Als u geen wederverkoper bij u in de buurt kunt vinden, neem dan contact op met onze teams via het online contactformulier.

Wat dekt de garantie van mijn horloge ?

Als het horloge faalt vanwege een defect in materiaal of vakmanschap, ga dan naar een Ice-Watch-dealer om uw horloge te laten bezorgen bij ons reparatiecentrum. U kunt een wederverkoper vinden via de winkellocatiepagina. Zodra uw horloge is gedeponeerd, kunt u de reparatie volgen via de informatie die door de winkelier aan u wordt meegedeeld. Als u geen wederverkoper bij u in de buurt kunt vinden, neem dan contact op met onze teams via het online contactformulier. Voeg een aankoopbewijs toe aan uw horloge en leg duidelijk de aard van het defect uit. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door het bezit of gebruik van het horloge en de beperkte garantie is ongeldig als het defect te wijten is aan verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik daarvan

Hoe lang is de garantie geldig ?

Ieder horloge heeft een LOKALE GARANTIE VAN 2 JAAR tegen materiaal- en fabricagedefecten.

Is mijn horloge nog altijd onder garantie als deze al eens werd gerepareerd ?

Het horloge dat onder garantie wordt gerepareerd of vervangen, geniet de rest van de garantieperiode, gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantieperiode wordt niet verlengd, ongeacht dat uw horloge is gerepareerd of vervangen.