x

Algemene verkoopvoorwaarden

September 2015Deze website op de URL ice-watch.com ('de eSTORE') is de eigendom van ICE SA nv, een bedrijf dat in België is geregistreerd onder het Belgische bedrijfsregisternummer: 0445.215.746; Btw BE 0445.215.746, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Place McAuliffe 34, 6600 Bastenaken, België, info@ice-watch.com ('ICE'). Producten die u koopt via de eStore, worden verkocht door Supplies Distributors SA, een bedrijf dat in België is geregistreerd onder het Belgische bedrijfsregisternummer BE 0475.286.142, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te rue Louis Bléroit 5, 4460 Grâce-Hollogne, België (hierna 'SDSA'), infoeurope@pfsweb.com.ICE en SDSA hechten veel belang aan het beschermen van de privacy van de gebruiker.Om producten van de eSTORE ('Producten') te kopen moet u akkoord gaan met het privacybeleid van ICE. Raadpleeg het privacybeleid van ICE voor meer informatie over hoe ICE persoonsgegevens van de gebruikers van de eSTORE verzamelt en gebruikt.Uw aanko(o)p(en) van (een) product(en) via de eSTORE van SDSA wordt/worden geregeld door de volgende algemene verkoopvoorwaarden (de 'Algemene verkoopvoorwaarden'), het beleid inzake het gebruik van cookies en privacy en de gebruiksvoorwaarden van de website ice-watch.com. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u producten van de eSTORE bestelt. Houd er rekening mee dat u in elk geval deze voorwaarden actief zult moeten naleven en akkoord moet gaan eraan gebonden te zijn voordat u een product bestelt.De aanbiedingen op de eSTORE zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten.1. Over de algemene verkoopvoorwaardenDeze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen via de eSTORE voor producten die op deze website verkrijgbaar zijn (de 'Producten').Over uw aankoop op de eSTORE zal SDSA elektronisch met u communiceren via e-mail. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch worden verzonden, aan alle wettelijke eisen voldoen van schriftelijke mededelingen.Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen aan de algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen geplaatst op of na de geldigheidsdatum die in deze algemene verkoopvoorwaarden of elders op de eSTORE vermeld staat. U wordt geadviseerd om deze pagina geregeld te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, omdat deze bindend zijn voor u.ALVORENS EEN BESTELLING TE PLAATSEN, MOET U DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LEZEN EN AKKOORD GAAN ERAAN GEBONDEN TE ZIJN. BIJ IEDERE AANKOOP OP DE eSTORE WORDT U VERZOCHT TE BEVESTIGEN AKKOORD TE GAAN MET DE HUIDIGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DIE GELDEN OP DE DATUM VAN UW BESTELLING. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN WORDEN GERAADPLEEGD VOOR EN OP HET MOMENT DAT U WORDT VERZOCHT TE BEVESTIGEN ERMEE AKKOORD TE GAAN. OM AAN TE GEVEN DAT U AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MOET U HET VAKJE AANVINKEN "IK HEB DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE eSTORE-WEBSITE EN HET BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES EN PRIVACY GELEZEN, BEGREPEN EN GEACCEPTEERD".WE VESTIGEN UW AANDACHT IN HET BIJZONDER OP DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 14 (AANSPRAKELIJKHEID).

ALS U NIET AKKOORD KUNT GAAN MET DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN, DAN KUNT U HELAAS OOK GEEN PRODUCTEN KOPEN DIE OP DE eSTORE WORDEN AANGEBODEN.2. Uw persoonlijke accountAls u een account aanmaakt (persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord) op de eSTORE, dan bent u (i) verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw wachtwoord, en (ii) het ermee eens om de verantwoordelijkheid te dragen voor alle activiteiten en voor iedere aankoop die met uw account gebeuren, tenzij deze activiteiten of aankopen werden verricht door een derde die onrechtmatig toegang heeft verkregen tot uw account op een andere manier dan door uw nalatigheid of onvoorzichtigheid.U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u denkt dat iemand uw wachtwoord heeft achterhaald of als uw wachtwoord onrechtmatig wordt gebruikt of dreigt te worden gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens. U moet ons ook informeren van eventuele wijzigingen van de gegevens die u ons hebt verstrekt. U hebt toegang tot veel van de gegevens die u ons hebt verstrekt en kunt deze te allen tijde bijwerken, met inbegrip van uw accountinstellingen, in het private deel van de website 'Uw account'.Zodra u een account hebt aangemaakt, kunt u: • uw persoonsgegevens wijzigen;
 • uw leveringen en uw bestelgeschiedenis bekijken;
 • return producten;
 • uw leverings- en factuuradressen toevoegen of bewerken voor toekomstige bestellingen;
 • uw abonnement op onze nieuwsbrief beheren.


U mag de eSTORE niet gebruiken: (i) op een wijze die de eSTORE kan onderbreken, beschadigen of aantasten, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of een andere onrechtmatige daad, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken, of (iv) om bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen of logische bommen te introduceren dan wel ander materiaal dat schadelijk is of technische schade kan veroorzaken; waarbij wordt gepoogd ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot de Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze Website; waarbij onze Website wordt aangevallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of service-aanval.ICE en/of SDSA behouden zich het recht voor om diensten te weigeren, account(s) te beëindigen of content/informatie/gegevens te verwijderen of te bewerken als u de geldende wetten, deze algemene verkoopvoorwaarden of enige andere toepasselijke voorwaarden of beleidsregels schendt.3. Bestelprocedure en contractvormingOm producten op de eSTORE te kunnen kopen moet u: • het bestelproces voltooien, inclusief het aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake het gebruik van cookies en privacy;
 • uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie verstrekken of u aanmelden via uw klantenaccount;
 • een geldig afleveradres verstrekken in een van de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Monaco, Nederland, België, Verenigd Koninkrijk (Houd er rekening mee dat SDSA bepaalde adressen niet kan leveren, met inbegrip van maar niet beperkt tot postbussen/ CEDEX-adressen, overzeese adressen van het leger, bepaalde hotels, hostels of gevangenissen, de Kanaaleilanden, het eiland Man, de Scilly-eilanden en het eiland Wight en postbussen van de Britse troepen;
 • meer dan achttien (18) jaar oud zijn en wettelijk bekwaam zijn om bindende contracten aan te gaan; en
 • de eigenaar of de gemachtigde houder van een geldige debetkaart/creditcard zijn om de producten te kopen als u met een debetkaart/creditcard betaalt.


U kunt een bestelling plaatsen door op de knop 'TOEVOEGEN AAN WINKELWAGENTJE' te klikken en verder te gaan met het orderbevestigingsproces.Het is raadzaam om uw bestelling(en) zorgvuldig na te kijken door te klikken op 'Uw winkelwagentje' in het menu rechts bovenaan waar foto's van het product, de kleur en het referentienummer, de gekozen hoeveelheid, de leveringsprijs, de munteenheid, de betaalmethode en het subtotaal van de selectie worden weergegeven. Lees en accepteer de algemene verkoopvoorwaarden, controleer de informatie die u hebt verstrekt en corrigeer eventuele foute gegevens voordat u uw bestelling(en) bevestigt. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de kleur en het ontwerp van de producten die op de foto's op de eSTORE worden weergegeven, overeenstemmen met de kleur en het ontwerp van de originele producten, kunnen er variaties optreden, met name als gevolg van een beperkte kleurweergave op uw computerscherm. Bijgevolg kunnen ICE noch SDSA aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of substantiële onjuistheden op de foto's of grafische voorstellingen van de producten die op de eSTORE worden aangeboden. Mocht u vragen hebben over de producten, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.Bestellen kan ook via de telefoon.U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om de genoemde producten in uw bestelling te kopen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Iedere bestelling van een product wordt beschouwd als een aparte aankoop. Alle bestellingen moeten door SDSA worden goedgekeurd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een bestelling om legitieme redenen niet te accepteren (met inbegrip maar niet beperkt tot bestellingen waarbij wordt vermoed dat het om fraude gaat).4. Orderverwerking en contractvormingZodra u de informatie van uw bestelling(en) op de eSTORE hebt ingediend en bevestigd, zal SDSA een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven om de ontvangst van uw bestelling(en) te bevestigen ('e-mail met ontvangstbevestiging'). Hierin vindt u de gegevens van de bestelde producten, het totale bedrag van de bestelling, informatie over de verzendkosten en de levertijd en de (leverings)prijs.  Deze e-mail is geen aanvaarding van uw bestelling(en), alleen een bevestiging dat SDSA uw bestelling(en) heeft ontvangen.Bij deze ontvangstbevestiging zijn ook de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden bijgevoegd. Het is raadzaam om een kopie hiervan te bewaren en/of af te drukken, samen met de e-mail met de ontvangstbevestiging.SDSA kan naar eigen goeddunken beslissen om een bestelling niet te aanvaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot abnormale bestellingen, een bestelling van een klant met wie SDSA een geschil heeft over een eerdere bestelling en bestellingen waarvan SDSA vermoedt dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst.Er zal een contract voor de verkoop van producten worden gevormd tussen u en SDSA wanneer SDSA u e-mailt dat de producten werden verzonden ('e-mail met bevestiging van verzending').ICE behoudt zich het recht voor om de producten die op de eSTORE worden aangeboden, op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.Het contract voor de verkoop van producten heeft alleen betrekking op de producten waarvan SDSA de verzending heeft bevestigd per e-mail.U kunt uw bestelling op elk moment annuleren voordat u de e-mail met bevestiging van verzending hebt ontvangen door contact op te nemen met de klantenservice van SDSA.Als u uw bestelling wilt annuleren nadat u de e-mail met bevestiging van verzending hebt ontvangen, lees dan het deel over retours en terugbetalingen hieronder.U gaat ermee akkoord dat de gegevens die op de eSTORE worden geregistreerd, het bewijs vormen van alle transacties tussen SDSA en zijn klanten. In het geval van een geschil tussen SDSA en een van zijn klanten over een transactie op de website, vormen de gegevens die door ICE en/of SDSA zijn geregistreerd als onweerlegbaar bewijs van de inhoud van de transactie.5. Prijzen, verzending, verwerking en kostenDe prijs die voor een product wordt aangerekend, is de prijs (inclusief btw of overige belastingen, in de munteenheid van het land dat u hebt geselecteerd) die van toepassing is op het moment dat u uw bestelling plaatst. Dit bedrag vindt u ook terug in de e-mails met bevestiging van respectievelijk ontvangst en verzending. Alle bestellingen moeten onmiddellijk op het moment van de bestelling worden betaald in de toepasselijke munteenheid.ICE behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten die op de website worden aangeboden, op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.In het geval van een foutieve prijsstelling, hetzij op de eSTORE of in de e-mail met ontvangstbevestiging of anderszins, gaat u ermee akkoord dat SDSA het recht heeft om een dergelijke fout te corrigeren en de juiste prijs aan te rekenen of de bestelling te annuleren. Als de werkelijke prijs meer bedraagt dan het bedrag op uw orderbevestiging, dan zal SDSA u informeren over de juiste prijs voordat uw bestelling wordt verwerkt. Het enige verhaal dat u hebt in het geval van een dergelijke fout is het annuleren van uw bestelling. Als de juiste prijs van een product lager is dan onze opgegeven prijs, dan zal SDSA het lagere bedrag in rekening brengen en u de producten opsturen.U gaat ermee akkoord dat, zelfs nadat SDSA u een e-mail met bevestiging van verzending heeft gestuurd, SDSA niet verplicht is om u een product te leveren voor een onjuiste (lagere) prijs en uw bestelling mag annuleren als de foutieve prijsstelling voor de hand ligt en redelijkerwijs door u kon worden begrepen als een foute prijs.De prijzen van de producten bevatten geen kosten voor verzending en verwerking. De bijbehorende btw of andere belastingen vindt u in de e-mail met de orderbevestiging en kunnen worden bekeken op de bevestigingspagina voordat u uw bestelling bevestigt en in de e-mail met de orderbevestiging. De verzendkosten worden berekend op basis van de plaats van levering en de leveringswijze die u kiest bij het afrekenen.Prijzen van producten en voor verzending en verwerking kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar deze wijzigingen zullen normaal gezien niet van invloed zijn op bestellingen waarvoor we al een e-mail met bevestiging van verzending hebben verzonden (behalve in het geval van een voor de hand liggende foutieve prijsstelling zoals hierboven beschreven).6. BetalingDe betaling gebeurt via een van de betaalmethoden die u tijdens het orderbevestigingsproces hebt geselecteerd. Tijdens het bestelproces kunt u kiezen uit een aantal toegestane creditcard- en debetkaarttypes. In het geval SDSA de toestemming voor de volledige betaling van uw bestelling niet ontvangt, behoudt SDSA zich het recht voor om uw bestelling te weigeren.De waarde van uw aanko(o)p(en) zal worden betaald met de toepasselijke kaart afhankelijk van de betaalmethode die u gebruikt.U bent verantwoordelijk voor de risico's (in het bijzonder met betrekking tot verlies, diefstal of schade) ten aanzien van de geleverde producten vanaf het moment dat ze worden geleverd op het adres dat in uw bestelling is vermeld.7. LeveringDe levering kan alleen plaatsvinden in de landen en op de beschikbare adressen zoals gedefinieerd in artikel 3 'Bestelprocedure' van de algemene verkoopvoorwaarden.Wanneer uw bestelling is aanvaard, moet u vanaf de ontvangst van de e-mail met de ontvangstbevestiging normaal gezien drie à vijf (3-5) werkdagen rekenen voor een standaardlevering en 1-2 werkdagen voor een snelle levering voor producten op voorraad, op voorwaarde dat uw betaling wordt ontvangen voor 15 u. (GMT+1).  Dit zijn geen gegarandeerde levertijden waarop u als zodanig niet mag betrouwen. Na de aanvaarding van uw bestelling zal de levering in elk geval plaatsvinden binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van de e-mail met de ontvangstbevestiging op voorwaarde dat de betaling is ontvangen. Een uitblijvende levering, laattijdige levering, onbeschikbaarheid of vertraging in de beschikbaarheid van uw producten moet zo snel mogelijk aan uw klantenservice worden gemeld. Claims die ons toekomen meer dan dertig (30) kalenderdagen na de datum van de e-mail met de ontvangstbevestiging zullen niet worden behandeld.SDSA behoudt zich het recht voor om een koerier te vervangen door een andere die evenveel of minder kost om uw bestelling te leveren. Als u een snelle levering/verzending wenst, kies hier dan voor als leveringswijze.Elke levering wordt voorafgegaan door de verzending van uw factuur per e-mail.Als SDSA uw bestelling niet kan leveren binnen de periode die in de e-mail met de ontvangstbevestiging is gespecificeerd, dan zal SDSA contact met u opnemen en mag u uw bestelling annuleren. In dat geval zal SDSA u volledig terugbetalen.Als u de levering onredelijkerwijs uitstelt of de ontvangst van de levering vertraagt nadat SDSA u op de hoogte heeft gesteld van een onsuccesvolle poging tot levering van de bestelde product(en), of als u SDSA een onjuist afleveradres hebt verstrekt waardoor de levering niet kon plaatsvinden, dan zal het pakket naar SDSA worden geretourneerd.Op het moment van de levering moet u controleren of de producten conform zijn. In het geval van eventuele afwijkingen (bv. geopend pakket, beschadigde goederen, enz.) moet u enig voorbehoud met de hand noteren, indien mogelijk op het afleveringsbewijs, dit ondertekenen en het probleem onmiddellijk melden aan de klantenservice via e-mail of per telefoon voor bijstand. Hetzelfde geldt als de producten die u hebt ontvangen niet overeenstemmen met de producten die u hebt besteld, of als uw levering onvolledig is.8. Gebeurtenissen buiten de controle van SDSASDSA is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming in de nakoming als de vertraging of de tekortkoming wordt veroorzaakt door een daad, gebeurtenis, tekortkoming, verzuim, ongeval of omstandigheid buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot: • onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog;
 • stakingen of versperringen (of andere vakbondsacties);
 • nationale of lokale noodtoestanden,
 • falen van transportfaciliteiten, uitval van stroom of nutsvoorzieningen, aardbeving, brand, explosie, storm, overstroming, bodemverzakking, epidemie of andere natuurramp.
 • onmogelijkheid van het gebruik van de spoorwegen, de scheepvaart, de luchtvaart, wegtransport of andere middelen van openbaar of eigen vervoer.
 • de wetten, besluiten, regelgevingen, voorschriften of beperkingen van een overheid
 • extreme weersomstandigheden (zware sneeuwval, orkaan, enz.).


De prestatie van SDSA wordt geacht te zijn opgeschort zolang de bovenstaande gebeurtenissen blijven bestaan.9. ProductbeschikbaarheidU zult geen producten kunnen bestellen die niet op voorraad zijn.Mocht het product toch niet op voorraad zijn, dan zal het contract tussen u en SDSA niet worden gesloten met betrekking tot dat product en zal het betreffende product niet worden opgenomen in de e-mail met de bevestiging van verzending. Vervolgens zult u de keuze krijgen om een alternatief product van de website te bestellen. 10. Compatibiliteit, productinformatieLet er bij het plaatsen van uw bestelling op dat de producten die u koopt compatibel zijn voor het beoogde gebruik, onder meer ten aanzien van de waterbestendigheid. Gebruik de eSTORE als uw laatste referentiepunt bij het controleren van de compatibiliteit. Bij een verschil tussen de inhoud op de eSTORE en die van een andere website (of een andere informatiebron) wordt de compatibiliteit van producten zoals weergegeven op de eSTORE op het moment van uw aankoop als geldig beschouwd.Als de producten die u hebt ontvangen niet overeenstemmen met de producten die u hebt besteld, of als uw levering onvolledig is of beschadigd is tijdens het transport, neem dan onverwijld contact op met de klantenservice van SDSA via e-mail of per telefoon voor bijstand.11. Titel van eigendom op productenSDSA behoudt de volledige wettelijke titel en eigendom van producten totdat SDSA alle verschuldigde bedragen voor de bestelde producten volledig heeft ontvangen. Titel van eigendom op producten en het bijbehorende risico wordt bij aflevering aan u overgedragen.12. Retour en terugbetalingU hebt recht op een volledige terugbetaling (inclusief btw en verzendkosten) als u uw aankoop annuleert zonder opgaaf van reden binnen de veertien (14) dagen vanaf de dag van levering van het product. De terugbetaling is alleen van toepassing voor producten die worden geretourneerd. Uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte goederen blijven behouden na deze periode van veertien (14) dagen.U moet de producten die u op de eSTORE hebt gekocht naar SDSA retourneren binnen veertien (14) dagen nadat u uw bestelling hebt geannuleerd.Om uw bestelling te annuleren, moet u de klantenservice van SDSA op de hoogte brengen via e-mail of per telefoon. Alle bestellingen moeten worden geretourneerd in overeenstemming met de retourprocedure die wordt beschreven op het retourformulier dat u moet gebruiken.SDSA zal dezelfde betaalmethoden gebruiken als degenen die u hebt gebruikt voor de initiële transactie. In ieder geval zult u geen kosten oplopen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.U moet alleen de directe kosten van het terugzenden van de producten dragen. U bent mogelijk aansprakelijk als de waarde van de geretourneerde goederen afneemt als gevolg van de hantering van de goederen (behalve wanneer het nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen).Als u de producten niet samen met de factuur terugstuurt, behoudt SDSA zich het recht voor om een terugbetaling te weigeren. Als u producten terugstuurt in een gebruikte of beschadigde toestand, dan behoudt SDSA zich het recht voor om van de aan u verschuldigde terugbetaling (of op een andere manier van u proberen terug te vorderen) een bedrag af te trekken dat gelijk is aan de waardevermindering van de producten, die mogelijk 100 % van de aankoopprijs bedraagt.Zodra SDSA uw geretourneerde producten heeft ontvangen en goedgekeurd, ontvangt u een e-mail van SDSA om de goedkeuring te bevestigen. Uw terugbetaling zal vervolgens door SDSA worden verwerkt en per e-mail aan u worden bevestigd. Uw terugbetaling kan worden achtergehouden tot veertien (14) dagen na ontvangst door SDSA van de geretourneerde producten of het bewijs dat u de producten naar SDSA hebt teruggestuurd, naargelang wat het eerst toekomt. Houd er rekening mee dat uw bank er langer kan over doen om de terugbetaling te verwerken.Als u een pakket hebt gekocht en dit wil retourneren voor terugbetaling, dan moet het volledige pakket worden teruggestuurd. Als de producten werden gekocht met een speciale aanbieding die verschillende producten bevatte (bv. 'drie horloges kopen, maar alleen de twee duurste betalen'), dan moeten alle producten in die speciale aanbieding worden teruggestuurd om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling.13. GarantieDEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN. ZIJ WORDT AANGEBODEN ALS EEN AANVULLEND VOORDEEL BIJ UW WETTELIJKE RECHTEN. U HEBT OOK NOG ANDERE WETTELIJKE RECHTEN DIE KUNNEN VARIËREN VAN LAND TOT LAND.Niets in de algemene verkoopvoorwaarden zal uw wettelijke rechten of rechtsmiddelen als consument vervangen of verminderen.SDSA zal u een product leveren dat overeenstemt met de verkoopovereenkomst en dat geen defecten vertoont op het moment van de levering van het product. Het product zal dus geschikt zijn voor het normaal beoogde gebruik van een vergelijkbaar product en zal de kenmerken bezitten die werden gespecificeerd op het moment van de verkoop gedurende twee (2) jaar vanaf de originele leveringsdatum van het product.Dit betekent dat u gratis een reparatie of vervanging (afhankelijk van onder andere de mogelijkheid om het product te repareren) kunt aanvragen als het product defect blijkt te zijn. SDSA zal ICE vragen om uw product te repareren of te vervangen door een product met dezelfde of vergelijkbare kenmerken, behalve zoals hieronder uiteengezet. SDSA mag uw product onder deze garantie vervangen, ongeacht of een reparatie van het originele product al dan niet mogelijk is. Als SDSA ervoor kiest om uw product te repareren, dan mag dit gebeuren met nieuwe of gereviseerde onderdelen.Als het product niet kan worden vervangen binnen een redelijke termijn of zonder ongemak, dan kunt u terugbetaling of een korting vragen. Terugbetalingen, indien deze worden toegestaan, gebeuren doorgaans volgens dezelfde methode die u oorspronkelijk hebt gebruikt om uw aankoop te betalen.Bewaar uw orderbevestiging/factuur of geef deze aan de persoon aan wie u het product schenkt. Het originele aankoopbewijs is immers de garantie.Deze garantie dekt geen normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik (stoten, deuken, pletten, enz.). Reparaties (of poging tot reparatie) van producten die niet door ICE zijn uitgevoerd, maken deze garantie ongeldig, ongeacht of er al dan niet schade is veroorzaakt door een dergelijke reparatie of poging tot reparatie.Als uw product wordt gerepareerd of vervangen door SDSA onder deze garantie, dan profiteert het nieuwe item van de resterende looptijd van deze garantie (berekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop van het product). De periode van deze garantie wordt niet verlengd, ongeacht of uw product wordt gerepareerd of vervangen.14. AansprakelijkheidICE garandeert u dat elk product dat via de eSTORE wordt gekocht, van goede kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor een dergelijk product normaal gezien wordt gekocht.Het is niet de verantwoordelijk van SDSA om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden.Noch SDSA noch ICE zijn verantwoordelijk voor (i) verliezen die niet werden veroorzaakt door een schending van hun kant, of (ii) bedrijfsschade (met inbegrip van verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven), of (iii) indirecte schade of gevolgschade die ontstaat als neveneffect van uw hoofdverlies of -schade en die niet was te voorzien door u en door SDSA of ICE op het moment dat het contract voor de verkoop van de producten werd gevormd, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van verwachte besparingen, en (iv) een claim door een derde partij, behalve voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien.Deze algemene verkoopvoorwaarden bevatten de volledige verplichtingen en aansprakelijkheden van SDSA en ICE in verband met de verkoop van producten via de eSTORE. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zijn er geen andere garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor SDSA of ICE dan degenen die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uiteengezet.VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ICE EN SDSA BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK WERD BETAALD VOOR DE AANKOOP VAN DE BETREFFENDE PRODUCTEN OP DE eSTORE.Dit omvat niet of beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van ICE en SDSA voor alle zaken waarvoor het illegaal zou zijn voor ICE of SDSA om hun aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uit te sluiten.15. ScheidbaarheidAls een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling scheidbaar van deze algemene verkoopvoorwaarden worden geacht en worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.16. ContactgegevensBij de klantenservice van SDSA kunt u terecht met al uw vragen of klachten met betrekking tot bestellingen op de eSTORE. U kunt contact opnemen met SDSA hetzij via e-mail hetzij per telefoon van maandag tot vrijdag tussen 9 u. en 18 u., behalve op Belgische publieke feestdagen (zie hieronder), of schriftelijk op het adres Suppliers Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, België.De klantenservice van SDSA is gesloten op de volgende feestdagen: • 25 december
 • 1 januari
 • Paasmaandag
 • 1 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Pinkstermaandag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 november
 • 11 november


17. Overdracht van rechten en verplichtingenDeze algemene verkoopvoorwaarden zijn bindend voor u en SDSA/ICE en voor eenieder aan wie SDSA/ICE zijn rechten zou overdragen.U mag een contract met SDSA/ICE niet overdragen, toewijzen, iemand ermee belasten of u er anderszins van ontdoen, of van de rechten of verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.SDSA en ICE mogen een contract met u overdragen, toewijzen, iemand ermee belasten, uitbesteden of zich er anderszins van ontdoen, of van de rechten of verplichtingen van SDSA/ICE die eruit voortvloeien, op elk gewenst moment tijdens de looptijd van het contract.18. Verklaring van afstandAls SDSA op een gegeven moment nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van uw verplichtingen onder deze algemene verkoopvoorwaarden of als SDSA nalaat om gebruik te maken van zijn rechten of rechtsmiddelen waarop het bedrijf recht heeft op grond van deze verkoopvoorwaarden, dan is dit geen verklaring van afstand van deze rechten of rechtsmiddelen en wordt u niet vrijgesteld van de naleving van deze verplichtingen.19. Gebruik van de eSTOREU mag de eSTORE niet gebruiken: (i) op een manier die een service of de toegang tot de eSTORE op welke wijze dan ook zou (kunnen) onderbreken, beschadigen of belemmeren, of (ii) voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of andere illegale activiteiten, of (iii) om ergernis, ongemak of angst te veroorzaken.U kunt beoordelingen plaatsen zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, racistisch, beledigend, bedreigend, lasterlijk, een schending van de privacy, een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of anderszins nadelig is voor derden of ontoelaatbaar is en zolang dergelijke beoordelingen geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële aanbiedingen, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van 'spam' bevatten. U mag geen gebruikmaken van een vals e-mailadres, zich voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van de inhoud. ICE behoudt zich het recht voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken.Als u inhoud post of materiaal indient, en tenzij we het anders aangeven, verleent u: (a) ICE een niet-exclusief, royalty-vrij en volledig sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om dergelijke inhoud wereldwijd in om het even welke media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te verdelen en weer te geven; en (b) ICE, zijn onderlicentienemers en cessionarissen het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien ze daarvoor kiezen. Geen morele rechten worden toegekend op grond van deze bepaling.U stemt ermee in dat de rechten die u hierboven verleent onherroepelijk zijn gedurende de gehele beschermingsperiode van uw intellectuele-eigendomsrechten in verband met dergelijke inhoud en materiaal. Voor zover dit door de wet is toegestaan, gaat u ermee akkoord af te zien van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en evenals van uw recht om bezwaar te maken tegen een afwijkende verwerking van dergelijke inhoud. U stemt ermee in om alle verdere stappen te ondernemen die nodig zijn om een van de bovenstaande rechten die u aan ICE hebt verleend, te perfectioneren op ons verzoek, inclusief de uitvoering van akten en documenten.20. Volledige overeenkomstDeze algemene verkoopvoorwaarden en elk document dat hierin uitdrukkelijk wordt genoemd, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen SDSA en u en vervangen elke eerdere overeenkomst, afspraak of regeling tussen de partijen, mondeling of schriftelijk.U verklaart dat u bij het aangaan van een contract met SDSA u niet hebt laten leiden door een verklaring, verbintenis of belofte van SDSA, ICE of een derde of dat er niets werd geïmpliceerd uit iets dat tijdens de onderhandelingen tussen ons werd gezegd of geschreven voorafgaand aan een dergelijk contract, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze algemene verkoopvoorwaarden.21. Toepasselijk recht en jurisdictieDeze algemene verkoopvoorwaarden en uw aankoop van producten van SDSA via de eSTORE zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België voor de Belgische rechtbanken.In overeenstemming met de Verordening EG 593/2008 van 17 juni 2008 zullen deze algemene verkoopvoorwaarden echter geen beletsel vormen voor de naleving door SDSA en/of ICE van een bepaling die gunstiger is voor de klant en die volledig door overeenkomst zal worden toegepast op grond van de wet van het land waar de klant woonachtig is.Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande kunt u, in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening nr. 44/2001 van 22 december 2000, in het geval van een geschil een claim indienen voor de rechtbanken waar u woonachtig bent of voor de Belgische rechtbanken, en SDSA mag een claim indienen voor de rechtbanken waar u woonachtig bent.
Je kan ook contact opnemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Meld u aan voor de nieuwsbrief
x
Ik accepteer

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Toevoegen aan wensenlijstje