x

Privacybeleid

September 2015


Door de website van ICE ice-watch.com (de 'Website') te bezoeken, bevestigt u dat u de voorwaarden van ons privacybeleid ('Privacybeleid') begrijpt en ermee instemt. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid, of eventuele wijzigingen daarvan, verlaat dan nu de Website en koop geen producten die op de Website te koop worden aangeboden.


Deze Website, en in het bijzonder de verkoop van horloges, wordt beheerd door Supplies Distributors SA, rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, België (ondernemingsnummer: 0475.286.142; BTW BE 0475.286.142) (hierna 'SDSA'), op eigen naam, als een zakenpartner van ICE SA S.A.(“ICE”). ICE heeft dit Privacybeleid opgesteld om de beleidslijnen en werkwijzen van ICE mee te delen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie, d.w.z. informatie die een persoon identificeert en die wij verzamelen wanneer u de Website gebruikt, te weten uw naam, geslacht, postadres (inclusief factuur- en verzendadres), telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en creditcard- en betaalpasgegevens ('PI').


Dit Privacybeleid beschrijft onze werkwijzen in verband met PI die wij verzamelen via deze Website. Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen door op de Website een nieuw privacybeleid te plaatsen. Aan de hand van de legenda boven aan deze pagina kunt u vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid worden van kracht nadat wij het herziene Privacybeleid op de Website hebben geplaatst. Alle belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid, waardoor de PI die u al aan ons hebt verstrekt minder goed beveiligd zou zijn, worden echter pas van kracht na ontvangst van uw uitdrukkelijke toestemming.


Welke informatie wordt op de Website verzameld?


U kunt de Website gebruiken zonder PI te verstrekken aan ICE. U moet echter wel PI verstrekken als u (i) op de Website aangeboden producten wilt kopen, zodat u de door u bestelde producten kunt betalen en wij uw bestelling kunnen verwerken; (ii) contact met ons wilt opnemen. Alle informatie die u op de Website verstrekt, kan worden verwerkt in Europa en de Verenigde Staten van Amerika.


U geeft ICE en SDSA toestemming deze PI op te slaan in de klantendatabase van ICE. Uw PI wordt vijf jaar bewaard.


U kunt ICE te allen tijde per e-mail verzoeken uw PI te wijzigen of te verwijderen nadat uw bestelling is verwerkt en geleverd (zie 'Wijziging van en toegang tot uw PI'). ICE en SDSA zijn gerechtigd niet-persoonlijke informatie over u te verzamelen, ook als u geen producten op de Website koopt.


Nieuwsbrieven


ICE biedt u, na uw voorafgaande toestemming, ook de mogelijkheid om informatie van ICE te ontvangen die u misschien interessant vindt, waaronder informatie met betrekking tot producten die op de Website worden aangeboden. Als u dergelijke informatie niet meer in uw e-mail wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde voor verdere berichten afmelden door contact op te nemen met ICE op info@ice-watch.com of door ons te bellen op +32 61 21 71 00.


Waarvoor wordt de door u verstrekte informatie gebruikt?


Wij kunnen uw PI gebruiken en verwerken om:


 • uw verzoeken in te willigen, zoals een vraag beantwoorden over onze producten, u helpen de dichtstbijzijnde winkel te vinden, uw bestelling uitvoeren, uw betaalkaart verwerken en/of u klantenservice bieden;
 • u belangrijke informatie over de Website, wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleidslijnen en/of andere administratieve informatie toe te sturen;
 • u te informeren over producten, programma's, diensten en aanbiedingen die naar ons oordeel voor u interessant kunnen zijn (na uw toestemming daarvoor te hebben ontvangen);
 • u e-mail naar anderen te laten verzenden via onze applicatie 'naar een vriend sturen' of content te laten publiceren op socialemedia-achtige onderdelen;
 • u te laten deelnemen aan wedstrijden en soortgelijke aanbiedingen en om deze activiteiten te beheren. Voor sommige van deze activiteiten gelden aanvullende regels die aanvullende informatie kunnen bevatten over hoe wij uw PI gebruiken en vrijgeven;
 • op onze Website content voor u aan te passen en u aangepaste aanbiedingen te tonen;
 • onze interne bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, te weten gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze Website en diensten, het vaststellen van gebruikstrends en het bepalen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes;
 • misbruik en fraude te voorkomen of op te sporen;
 • uw identiteit door te geven aan een persoon naar wie u via de Website berichten verzendt;

uitsluitend voor zover dit is toegestaan (a) op grond van toepasselijke wetgeving, (b) te voldoen aan een juridisch proces, (c) verzoeken in te willigen van overheids- en regeringsinstanties, waaronder overheids- en regeringsinstanties buiten het land waar u gevestigd bent, (d) onze algemene voorwaarden uit te voeren, (e) onze activiteiten te beschermen, (f) onze rechten, privésfeer, veiligheid of eigendom te beschermen, en/of die van u of anderen en (g) toestemming te krijgen om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of schade te beperken die wij zouden kunnen lijden.


Er wordt op gewezen dat


 • wanneer u vrijelijk informatie en materiaal publiceert, zoals een enquête voor onderzoeksdoeleinden, alle informatie die u via deze diensten publiceert of vrijgeeft (bijvoorbeeld PI op de foto's of in de verhalen, opmerkingen en video's die u verzendt) openbaar kan worden gemaakt en beschikbaar kan zijn voor bezoekers van de Website en het grote publiek;
 • in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel van of al onze activiteiten, activa of aandelen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een faillissement of soortgelijke procedure) het Privacybeleid van toepassing en van kracht blijft.

ICE en SDSA kunnen de door u op de Website verstrekte PI vrijgeven aan (i) een verzendbedrijf om uw bestelling te verwerken en bij u af te leveren; (ii) derden die diensten verlenen op of voor de Website, zoals webhosting, gegevensanalyse, IT-diensten, e-mailafleveringsdiensten, enquêtes en socialemedia-applicaties; (iii) een partij die uw informatie moet verifiëren, betalingen moet goedkeuren en bestellingen moet verwerken.


ICE kan, met uw voorafgaande toestemming, de door u op de Website verstrekte PI ook doorgeven aan andere bedrijven in de ICE-groep, zodat die gelieerde bedrijven u kunnen benaderen met informatie over die gelieerde bedrijven, met inbegrip van producten en diensten van die gelieerde bedrijven die voor u interessant kunnen zijn. Als u dergelijke informatie niet in uw e-mail wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden zoals hierboven is beschreven onder 'Nieuwsbrieven'.


Overige informatie


ICE, SDSA en onze externe dienstverleners kunnen overige informatie van u verzamelen, te weten uw IP-adres, MAC-adres, computertype, schermresolutie, webbrowser en de versie van uw besturingssysteem, alsmede informatie verzameld door middel van cookies, pixeltags, web beacons en andere vergelijkbare technologieën om u relevantere informatie te bieden en uw gebruik van de Website te vergemakkelijken. ICE, SDSA en onze externe dienstverleners kunnen ook overige informatie verzamelen, te weten demografische gegevens, zoals uw woonplaats of provincie, en PI zodanig samenvoegen dat het eindproduct niet kan worden gebruikt om u of een andere gebruiker van de Website persoonlijk te identificeren, bijvoorbeeld door PI te gebruiken om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaald netnummer heeft.


Gevoelige informatie


Stuur ons op of via de Website geen gevoelige persoonlijke informatie (bv. socialezekerheidsnummers en informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) en geef zulke informatie op of via de Website ook niet vrij.


Links


Op de Website staan links naar andere, externe websites. Dit Privacybeleid is niet gericht op, en ICE/SDSA zijn niet verantwoordelijk voor, het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van informatie door derden op andere websites of offline. In sommige gevallen kunnen wij u toestaan betalingen te verrichten via een externe betaaldienst. Als u een betaling wilt doen via een betaaldienst wordt u doorgestuurd naar een webpagina die door de betaaldienst wordt gehost en niet door ons. Op alle informatie die u via een betaaldienst verstrekt, is het privacybeleid van die betaaldienst van toepassing en niet dit Privacybeleid. Lees het privacybeleid van externe websites aandachtig door en neem contact op met de operators van die websites als u vragen hebt over hoe zij uw informatie gebruiken.


Beveiliging


ICE heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om de door u verstrekte PI te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Alle financiële informatie die u op de Website verstrekt, wordt opgeslagen op een beveiligde Website die wordt beheerd door de financiële instelling van SDSA. Transacties die op de Website worden uitgevoerd, worden beveiligd door een SSL-coderingssysteem. Houd er echter rekening mee dat geen enkele overdracht van gegevens op internet 100% veilig is en dat de informatie die u online verstrekt mogelijk verzameld en gebruikt kan worden door andere personen dan de beoogde ontvanger.


Betaling


Als u betaalt met een betaalkaart van een bank die in een land buiten de Europese Unie is gevestigd, kunnen uw betaalgegevens ook naar dat land worden verzonden, zodat uw betaling kan worden verwerkt. Door de gegevens van uw betaalkaart te verzenden, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw betaalgegevens kunnen worden verzonden naar dit land buiten de EU. 


Wijziging van en toegang tot uw PI – uw rechten


U kunt ICE verzoeken u toegang te verschaffen tot door u aan ICE verstrekte informatie of die informatie te corrigeren, bij te werken of te verwijderen door contact op te nemen met ICE, zodat onder andere uw bestellingen naar het juiste adres worden verzonden en wij zo nodig contact met u kunnen opnemen over uw bestelling. U kunt zich te allen tijde voor verdere berichten afmelden. ICE kan kopieën van communicatie met gebruikers van de website en antwoorden op vragen of toelichtingen die door ICE/SDSA naar gebruikers zijn verstuurd ook bewaren voor archivering ervan.


Contact met ons opnemen


ICE SA S.A., Place McAuliffe 34, 6600 Bastogne, België ( privacy@ice-watch.com ); telefoonnummer +32 61 21 71 00 is uw gegevensbeheerder volgens de Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens en SDSA en haar moedermaatschapp? PFSWEB, Inc. zijn de gegevensverwerkers. Hoewel de PI voornamelijk wordt verwerkt door SDSA wordt erop gewezen dat PI ook kan worden doorgegeven en verwerkt door een entiteit binnen de ICE-groep die in de Europese Unie is gevestigd, zulks om de PI te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien PI wordt doorgegeven en verwerkt door een entiteit binnen de ICE-groep wordt die entiteit ook beschouwd als de gegevensverwerker; wanneer ICE derhalve in dit document wordt genoemd als de gegevensbeheerder kan dit aldus worden geïnterpreteerd dat dit ook van toepassing is op de desbetreffende ICE-entiteit.


PFSWEB, Inc. (moedermaatschapp? van SDSA) is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en neemt deel aan het Veiligehavenprogramma, dat ontwikkeld is door het Department of Commerce van de VS en de Europese Unie. PFSWEB, Inc. heeft verklaard zich te houden aan de tussen de VS en de EU overeengekomen Veiligehavenbeginselen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ga voor meer informatie over 'Veilige haven' en om de verklaring weer te geven naar de Safe Harbour-website van het Department of Commerce van de VS: https://safeharbor.export.gov/companyinfo.aspx?id=26292.

Meld u aan voor de nieuwsbrief
x
Ik accepteer

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Toevoegen aan wensenlijstje